Les entitats que duen a terme el projecte actualment són:

La Ciutat Invisible, Cooperativa

Ha estat l’entitat impulsora del projecte Coòpolis, actuant com a beneficiària del programa d’Ateneus Cooperatius 2016-2017 i 2017-2018, amb un assoliment a la primera convocatòria de 21 constitucions de cooperatives i la inserció de 75 persones a l’ESS i de 21 constitucions i 61 insercions en el cas de la segona convocatòria. En els últims anys ha dut a terme projectes i col·laboracions en els àmbits d’activitat de la docència i la formació, de la recerca i la consultoria. També és membre actiu de diversos espais, xarxes i organitzacions.

LaCol, Cooperativa d’arquitectes

Cooperativa d’arquitectes, aporta a Coòpolis la seva experiència en estratègies participatives i dinàmiques de generació d’idees i processos.
És, també, una de les entitats promotores en la vessant de definició de projecte i adequació del programa de l’edifici als usos i serveis previstos en la nova seu.
Actualment participa en diversos projectes i xarxes.

Impuls Cooperatiu de Sants

És una associació que aglutina diferents projectes cooperatius i iniciatives d’economia comunitària a Sants que té com a objectiu dinamitzar l’economia cooperativa, social i solidària, a partir d’accions que contribueixin a l’extensió i enfortiment de les iniciatives socioeconòmiques locals i a la creació de nous llocs de treball en l’àmbit del cooperativisme i l’economia solidària. És, també, entitat agrupada de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona al llarg de les dues edicions anteriors, 2016-2017 i 2017-2018.

Col·lectiu Ronda

És una cooperativa d’advocats i advocades, dedicada a l’assessoria jurídica, laboral i de l’economia social. En els darrers anys ha desenvolupat diversos projectes vinculats a l’economia social i solidària. En el cas de Coòpolis, durant el curs 2016-2017 i 2017-2018, ha portat a terme algunes formacions específiques, així com algunes col·laboracions en acompanyaments i/o informes jurídics específics.

 

L’Esguard és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix, principalment, serveis en educació en el lleure, com ara menjadors escolars, extraescolars, casals i colònies d’estiu, acollides infantils, treball amb joves i dinamitzacions territorials. Són membres de diversos organismes i xarxes.

Desenvolupa accions de l’àrea educativa del projecte Coòpolis.

La Pera Comunicació

És una cooperativa de nova creació formada per professionals de la comunicació que incorpora a la seva metodologia els valors de l’economia solidària i la perspectiva feminista durant les diferents fases del procés comunicatiu; prioritzant el treball amb projectes transformadors i la intercooperació. Durant les dues primeres convocatòries, una de les sòcies ha format part de l’estructura tècnica de Coòpolis realitzant les tasques de comunicació de l’Ateneu i de les línies estratègiques; i a partir d’aquesta, n’assumeixen la gestió a través de la cooperativa.

Reflexes

Cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre, que ofereix serveis socioeducatius integrals. Projectes d’acompanyament educatiu, d’especialització, lleure, formatius i de divulgació i promoció del cooperativistme i l’ESS a tots els nivells: educació obligatòria, postobligatòria, professorat, lleure, famílies… Gestió i dinamització d’equipaments públics. Ideació i implementació de projectes amb clau comunitaria. Participació en organismes (FCTC, Coòpolis, XES…) i en grups de treball locals i multidisciplinaris de caràcter socioeducatiu.

Formen part del CERCLE MIGRACIONS

MigrESS

L’Associació Migració i economia social i solidària MigrESS porta dos anys incidint en el teixit de l’ESS per incloure la interculturalitat i l’antiracisme dins els seus valors. Ha estat col·laborant amb l’Ateneu duent a terme tallers de sensibilització dirigides a persones migrades per donar a conèixer els principis de l’ESSC i oferir assessoria a iniciatives que vulguin constituir-se com a format associatiu o cooperatiu i accions de sensibilització al teixit local de l’ESSC en relació a la necessitat d’introduir una perspectiva intercultural i diversa a les seves organitzacions.

Col·lectivat

Col·lectivaT és una cooperativa sense ànim de lucre fundada l’any
2017 que ofereix serveis de traducció de textos i audiovisuals,
assessorament per recerques, i desenvolupa eines informàtiques
pròpies, per facilitar la comunicació entre cultures, convertint la
tecnologia i la informació accessibles. Col·lectivaT participa en
diferents organitzacions i activitats de la xarxa d’economia social i
solidària de Catalunya amb l’objectiu de visibilitzar pràctiques
cooperatives de les persones migrades, sensibilitzar el públic sobre les seves necessitats, i compartir experiències per tal d’oferir
mecanismes i coneixements en afrontar les dificultats juntes entre la població migrant i diversa. Al llarg de la convocatòria 2018-2019 han sigut una entitat col·laboradora del cercle migracions: han dut a terme la recerca de bones pràctiques de les entitats de l’ESS, han
col·laborat activament en altres activitats vinculades al cercle, tant en les assemblees com de diferents tasques de suport al Cercle
Migracions
.

t.i.c.t.a.c

Consultoria i formació. Taller d’intervencions crítiques transfeministes antirracistes combatives