A Barcelona, les iniciatives socioeconòmiques segueixen lògiques basades en els valors de la cooperació, la igualtat, l’autogestió.

Conformen un àmbit propi, diferent tant del privat capitalista com del públic estatal,  esdevenint, com diria Jordi Garcia Jané, “la dimensió econòmica de l’esfera pública no estatal”. Són expressió cooperativa, associativa, mutualista i comunitària de l’activitat socioeconòmica que sustenta i transforma la ciutat. Les seves formes jurídiques i organitzatives són institucions concretes d’una més àmplia matriu de cooperació que articula solidàriament la vida urbana.

Les altres economies s’obren pas a la ciutat de Barcelona. Són fetes de gestos quotidians, de milers d’iniciatives en el treball, en el consum, en l’estalvi, en la cura de les persones i de l’entorn. Són formes de relació que posen la resolució de les necessitats personals i col·lectives en el centre de la seva activitat; i ho fan des d’un valors, i sobretot des d’unes pràctiques, que no subordinen allò social cap allò econòmic, sinó que enllacen ambdues esferes perquè les saben interdependents i ajustades a la complexitat de la vida social.

  • 4.718 iniciatives socioeconòmiques a la ciutat de Barcelona

Representen el 2,8% del total d’ empreses registrades  a la ciutat (167.000 empreses)

Més de 53.000 persones contractades, el 8% de

l’ocupació barcelonina

Un  volum econòmic agregat de 3.750 milions d’euros, més del 7% del PIB barceloní

INFORME DE L’ESS A BARCELONA

L’informe L’Economia Social i Solidària de Barcelona, coordinat per la Ciutat Invisible i realitzat per l’Anna Fernàndez i l’Ivan Miró, per al Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.

En ell es fa una radiografia de tots els sectors d’aquest àmbit socioeconòmic, així com de la seva articulació territorial pels barris i districtes de la ciutat.

Des de la seva diversitat i travessada per processos de canvi, l’economia social i solidària és un actor emergent a la ciutat. Per les seves fragilitats, requereix d’impulsos per tal de fomentar-ne la consolidació i extensió. Per les seves potències, pot contribuir a una nova política socioeconòmica urbana, que faci de les ciutats un espai de redistribució, equitat i democràcia econòmica.

MAPEIG DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE BARCELONA

Pam a Pam és el mapa col·laboratiu de Catalunya que mostra punts de consum responsable i Economia Solidària, una iniciativa de SETEM i la Xarxa d’Economia Solidària (XES) per transformar el teu entorn a partir de la cistella de la compra. Es tracta d’un mapa interactiu: a sota pots buscar per territori, sector i criteris de l’Economia Solidària