Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona.

En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents.

Sumant les capacitats del territori, de les administracions públiques i de les organitzacions de l’economia social i solidària barcelonina, Coòpolis vol esdevenir un espai de referència per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives.

 

Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social. Un laboratori per la intercooperació i l’enfortiment econòmic local. Una eina per construir ciutats cooperatives: els  nous territoris de la cooperació econòmica, social i solidària.

 

L’equip que desenvolupa l’activitat de Coòpolis està format per membres de els diferents cooperatives que fan part del projecte.

S’organitzen per àrees:

  • – Suport cooperatiu
  • – Formació
  • – Activitats educatives
  • – Recerca i acció
  • – Territori

A banda, hi ha grups de treball que desenvolupen les accions vinculades als eixos estratègics:

  • – Migracions i economia cooperativa
  • – Cultura cooperativa
  • – Economies feministes i de les cures
  • – Consum Cooperatiu