Afectació contractes públics (Maig)

Objectius generals
Facilitar eines de millora de la gestió

Contribuir a la gestió i l’enfortiment per garantir la continuïtat i la viabilitat amb màximes garanties.

Donar eines a empreses, iniciatives i entitats de l’economia social i solidària perquè tinguin més coneixement i informació per gestionar i millorar el seu funcionament en el moment.

Temari

– Marc regulador actual

– La suspensió o no dels contractes

– Procés de suspensió

– Contractes de serveis i subministraments successius

– Resta de contractes de serveis i subministraments

– Contractes d’obres

– Despeses indemnizables

– Plans de contingència

Propers esdeveniments