Licitacions públiques: com presentar-se i gestionar-les?

Objectius generals:

-Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions
-Desenvolupar estratègies de millora de les propostes

 

Objectius específics:

-Saber interpretar els plecs de condicions
-Saber desenvolupar el projecte segons els criteris d’adjudicació
-Donar compliment a totes les obligacions documentals
-Conèixer estratègies d’intercooperació i col·laboració per a la presentació a concursos.
-Saber ponderar els criteris

 

Temari:
1. En què consisteixen els concursos públics?
2. Quines tipologies hi ha?
3. El plec de condicions administratives
4. El plec de condicions tècniques
5. La documentació administrativa
6. La solvència tècnica i econòmica
7. Integració de solvència i la UTE
8. Procés de presentació. Els sobres.
9. El RELI
10. Anàlisi dels criteris de valoració: el projecte tècnic
11. Què cal tenir en compte per presentar l’oferta econòmica. La baixa temerària.

Propers esdeveniments