Afectació de la COVID19 en la gestió de contractes vinculats a licitacions públiques

Activitat adreçada a coneixer les mesures posades a l’abast per l’Administració pública, per tal de minimitzar l’impacte de la crisi de la Covid-19 en els contractes públics i la convivència dels contractes amb les mesures de prevenció de la salut. Amb una metodologia enfocada a facilitar la presa de decisions internes des del punt de vista laboral i econòmic.

Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat s’impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l’enllaç amb la invitació i les instruccions d’accés abans de l’inici de la sessió.

Objectius generals

Facilitar eines de millora de la gestió

Contribuir a la gestió i l’enfortiment per garantir la continuïtat i la viabilitat amb màximes garanties.

Donar eines a empreses, iniciatives i entitats de l’economia social i solidària perquè tinguin més coneixement i informació per gestionar i millorar el seu funcionament en el moment.

Temari

– Marc regulador actual

– La suspensió o no dels contractes

– Procés de suspensió

– Contractes de serveis i subministraments successius

– Resta de contractes de serveis i subministraments

– Contractes d’obres

– Despeses indemnizables

– Plans de contingència

Propers esdeveniments