Impuls de les cooperatives d’usuàries d’habitatge

Per a una política pública cooperativa d’accés a l’habitatge a Catalunya

 

Jornada de presentació pública dels resultats del treball realitzat per la Fundació La Dinamo entorn al marc legal local de l’habitatge cooperatiu, i una aproximació als referents internacionals del model, per promoure l’escalabilitat de l’habitatge cooperatiu en règim d’ús a Catalunya a través de la col·laboració pública cooperativa.

 

Continguts principals:

1. Proposta de regulació del cooperativisme d’usuàries d’habitatge a Catalunya – Marc Legal

2. Polítiques públiques de foment de l’habitatge cooperatiu a nivell internacional

3. Estudi sobre el foment del model en el marc de les polítiques d’habitatge a Catalunya

4. Publicació Impuls de les cooperatives d’usuàries d’habitatge. Per a una política pública cooperativa d’accés a l’habitatge a Catalunya

Deixarem una estona per al debat i per fer un torn obert de paraules

 

 

Propers esdeveniments