Eines LliurESS per al confinament (i sempre) // PLACES EXHAURIDES

PLACES EXHAURIDES!

Objectius

Donar a conèixer i promoure l’ús del programari lliure com a eines vinculades a un ideari i uns valors en consonància amb l’entorn de l’economia social i cooperativa.

Donar a conèixer eines de programari lliure que facilitin el teletreball .

Destinataris

Entitats que volen millorar les seves eines de gestió i creació de continguts utilitzant eines de programari lliure en consonància amb uns valors i un ideari afí a la economia social i solidària.

Metodologia

La metodologia que s’utilitzarà serà la de formació a distància tutoritzada, amb suport de materials diversos (multimèdia) dins d’un entorn de campus virtual on les persones participants podran (i hauran) d’interactuar i participar de diferents propostes i activitats.

Continguts

➔ Programari lliure? Què i perquè.

Introducció al món del programariu lliure, el codi obert, el coneixement compartit i la cultura dels procomuns.

➔ Eines lliures de treball cooperatiu

    Eines de compartició i accés als arxius: què són i per a què serveixen?

    Exemples d’ús: Nextcloud, Owncloud, Seafile

    Eines de comunicació: comunicació directa, interna-externa, fòrums i xarxes socials.

    Exemples d’ús: Jitsi, Mattermost, Mastodon, Decidim.

    Eines de publicació: publicar continguts a internet, gestors de contingut, generació de continguts col·laboratius.

    Exemples d’ús: WordPress, MediaWiki, Pad

    Eines de gestió de Projectes

    Gestió i planificació, CRM, ERP

    Exemples d’ús: Odoo, Phabricator, OpenProject, Taiga

    Eines d’accés remot: accès remot d’escriptori

    Exemples d’ús: dwservice

Requeriments

Els coneixements previs necessaris, seran tenir uns coneixements mínims i unes competències digitals bàsiques, com ara el tractament de la informació escrita (nivell bàsic d’ofimàtica), o la navegació i cerca

d’informació per internet (nivell bàsic de navegador i correu electrònic).

Els requeriments tècnics seran la disponibilitat d’un ordinador i connexió a internet.

Important: aquesta activitat s’impartirà de manera virtual en streaming. Les persones inscrites rebreu per correu electrònic les instruccions d’accés per poder fer un seguiment apropiat de la sessió.

Propers esdeveniments