Eines per al finançament de projectes de l’ESS: posant les bases d’un nou finançament social

Les eines de finançament al servei de l’economia social són avui més abundants que mai. Amb tot, el desconeixement dels diferents projectes, recursos i instruments és gran, i el finançament continua sent una de les grans limitacions que troben els projectes solidaris no només per créixer, sinó també per consolidar-se.

 

Aquesta sessió formativa en format de taula rodona té per objectiu donar a conèixer les següents iniciatives:

 

– Les monedes socials i complementàries són una eina àmpliament utilitzada per donar suport al desenvolupament del comerç local i el consum responsable i de proximitat. Alhora, són un instrument per aconseguir relacions econòmiques igualitàries i basades en l’economia real. Com totes les monedes, són un mitjà de pagament amb el qual s’intercanvien béns i serveis. Estan pensades  per facilitar i dinamitzar les transaccions. No només fomenten l’economia local, també impedeixen les bombolles econòmiques relacionades amb l’especulació. Socialment es considera que promouen les relacions a l’interior de les comunitats, i per tant acaben generant més participació ciutadana, cohesió social i enfortiment comunitari.

 

– El Fons d’Inversió Cooperatiu (FICOOP) vol ser la primera plataforma catalana de captació de fons propis per a cooperatives i altres entitats de l’ESS. El projecte compta amb finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i té per objectiu la creació d’una cooperativa per al disseny i captació de fons propis o quasi-propis per a les entitats de l’ESS. 

 

– El Certificat d’Inversions Responsables es basa en criteris ESG (en anglès: Environmental, Social, Governance) i permet canalitzar fons creixents cap a projectes responsables, tot empenyent cap a una transició democràtica i ecològica cap a un món més just i sostenible, localment i global. El certificat està construït des de la perspectiva que, a poc a poc, l’economia catalana -i de l’Estat i Europa – ha de poder enfocar-se a les necessitats de transformació reals de la gent, més enllà de les pulsions del curt termini. Catalunya necessita una estratègia per transformar la seva matriu energètica i productiva, si vol enfrontar la crisi climàtica i la futura escassetat de combustibles fòssils. Així mateix, ha d’abordar el problema de la desigualtat i la pobresa, garantint que tothom gaudeix de la renda suficient per viure, i que hi ha feines suficients en sectors que contribueixen al conjunt de la societat. El sistema de certificació pretén contribuir a moure’ns com a societat en aquesta direcció.

 

Qui hi participarà?

 

La taula d’experiències estarà formada per Karen Odelot (CooDin), Juli Hernández (IesMed) i Pablo Cotarelo (Ekona). 

 

CooDin és una cooperativa de dinamització econòmica i social sorgida a Barcelona i amb abast a tot el territori català. Membres de la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, CooDin forma part del Consell Assessor pel Suport Municipal d’Inclusió i ha participat des del primer moment en el desenvolupament i aplicació a l’Eix Besòs del projecte europeu B-Mincome, en l’apartat corresponent a l’emprenedoria social.

 

IesMed és una cooperativa creada a Barcelona al caliu de les primaveres àrabs. Les xifres resonen a l’acrònim Innovació i Economia Social a la Mediterrània, i l’entitat és una agrupació que té per objectiu l’enginyeria d’accions, eines i programes de desenvolupament de l’Economia Social i Solidària en aquest àmbit geogràfic. IESMED concep l’ESS com una força de desenvolupament dels territoris, com a vector de cohesió social i com a vehicle d’inclusió regional.

 

La cooperativa opera avui en 4 països del besant mediterrani (Algèria, Tunísia, Espanya i França), amb l’objectiu d’arribar al 2022 arreu del mediterrani. Al 2017 iesMed va crear una filial i una oficina regional sud a Tunísia. Al seu equip d’experts en plantilla el completa una sòlida i nodrida xarxa d’experts internacionals mobilitzable sobre diferents temàtiques. IesMed forma part del Grup d’Experts de la Comissió Europea en Economia Social (GECES).

Ekona és una cooperativa especialitzada en economia que promou la innovació en l’àmbit públic i comunitari per transitar cap a una nova democràcia. Imaginen i proposen noves idees i estratègies econòmiques per establir la base d’un nou escenari social a favor de l’apoderament i l’equilibri de les persones amb el seu entorn. A Ekona entenen l’economia com la gestió dels béns comuns per atendre les necessitats de tothom. Economia per i amb les persones.

 

 

Propers esdeveniments