Els ERTOs i opcions per a suspendre o reduir contractes

Continguts

1. Mesures laboral extraordinàries davant l’impacte econòmic i social de la COVID-19:

a. Normes dictades davant de l’impacte per la COVID-19

2. Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19:

a. Articles destacats

b. ERTO’s / ETOP: Reial Decret 1483/2012

3. Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 (BOE 28 de març).

4. Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

Equip docent

La formació correrà a càrrec de l’equip docent de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Aquest taller serà la quarta sessió que es realitza durant aquesta crisi i tindrà un torn de paraules reservat a resoldre dubtes i consultes.

Important: aquesta activitat s’impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma Educoop. Les persones inscrites rebreu per correu electrònic el vostre usuari i paraula de pas i les instruccions d’accés abans de l’inici de la sessió.

Propers esdeveniments