Què passa amb les cures? Algunes reflexions i aprenentatges de la crisi de la Covid-19

Des de Coòpolis participem a l’edició virtual d’enguany de la Festa del Riu de Manresa, amb la realització d’una xerrada sobre les cures, reflexionant sobre la crisi des d’una perspectiva feminista.

La crisi de la Covid19 ha posat de manifest que la nostra economia es sustenta en les cures, que són invisibilitzades pel sistema econòmic, relegant-les a la privacitat de l’àmbit domèstic. La crisi fa que no puguem esquivar la pregunta: qui sustenta la vida? i evidencia el desequilibri de gènere que encara existeix en la distribució de les tasques de cures. L’Elba Mansilla, investigadora coautora de l’informe ‘Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona’, ens compartirà reflexions de la crisi des d’una perspectiva feminista.

La Festa del Riu de Manresa es manté aquest any de forma virtual i s’obre a la resta del país

La Festa del Riu vol demostrar que l’Economia Social i Solidària del Bages ja és una realitat, i que està present en tots els sectors productius i reproductius. I com que existeix, és una bona opció (la millor!) per cada una de les nostres decisions del dia a dia.

La Festa del Riu, vol donar visibilitat i promocionar les alternatives econòmiques de proximitat, i amb un impacte global positiu. Alternatives econòmiques cada cop més fortes i consolidades, tot i que per algunes persones encara són desconegudes, i que poden oferir-nos solucions per crear i reforçar una economia que posa les persones al centre.

Propers esdeveniments