Anàlisi dels models de sostenibilitat i estructura de costos de projectes

Objectius:
• Conèixer els trets bàsics de l’empresa cooperativa per poder contextualitzar de forma adequada en la missió d’assessorament, prescripció o gestió empresarial.
• Explorar els elements que són específics de la gestió de l’empresa cooperativa a diferents nivells: econòmic, laboral, fiscal, societari i organitzacional.
• Adquirir les eines i coneixements necessaris per poder oferir un servei d’assessorament de qualitat.
• Actualitzar, ampliar i aprofundir en el model d’empresa social i cooperativa amb una mirada pràctica i molt operativa per a fomentar la creació, la transformació o el creixement d’empreses d’economia social i cooperativa.
Continguts:
• Marc teòric i pràctic de:
– Models de sostenibilitat (models d’ingressos).
– Costos en base a activitats i recursos clau del potencial projecte.
– Estructura de costos.
– Càlcul de costos.
Metodologia:
Taller virtual(3 hores) dinamitzat per persones expertes en economia social i cooperativa:
– Casos pràctics i continguts teòrics
– Debat entorn a qüestions plantejades pels assistents
La sessió serà: activa, motivadora, reflexiva, col·laborativa i pràctica.
Destinataris:
• Professionals i personal tècnic de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.
• Personal tècnic assessor, persones emprenedores i sòcies de cooperatives.
• Associacions i altres entitats i/o empreses que puguin optar per la transformació a cooperativa
Es necessari tenir un mínim coneixement previ de la matèria.

Propers esdeveniments