Per què emprenen les cooperatives?

Presentació de dues recerques aplicades a l’ESS:

Relats de vida de l’emprenedoria cooperativa (presenta Ariadna Alonso i Joana Conill de Labcoop)

Apoderant les dones joves a la Mediterranea, un sector clau a l’ESS (presneta Mireia Sierra de El Risell)

Propers esdeveniments