Relleu cooperatiu i reapropiació col·lectiva

El taller formatiu planteja com la constitució (o transformació) en cooperativa és una alternativa plausible per a projectes empresarials que pateixen dificultats o que, fins i tot, es troben en risc de tancament però consideren que l’activitat econòmica que desenvolupen és viable i voldrien donar-hi continuïtat. També per aquells negocis que necessiten d’un relleu en casos de jubilació de l’empresari/ària, traspàs del negoci o voluntat d’incoporar les persones treballadores esdevenint un projecte empresarial col·lectiu. Les cooperatives han mostrat una capacitat de resistència i adaptació a escenaris de forta contracció econòmica molt superior a les societats mercantils clàssiques, tal i com demostren, per exemple, les xifres de creació i destrucció d’ocupació. D’altra banda, la creació d’una cooperativa no només constitueix una eficaç eina per esquivar el perill de tancament sinó que permet també fer evolucionar el projecte cap a formes productives i d’organització que combinen l’eficiència empresarial amb el fet de situar les persones, les seves necessitats i les del territori com a eix principal d’actuació

Continguts

 

1. L’Opció cooperativa
Què és i per què una cooperativa?
L’activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
Principals avantatges de la cooperativa i causes

 

2. Com funciona?
Les persones, el centre de la cooperativa
Òrgans socials
Règim econòmic
Règim fiscal
Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social

Regulació del treball

 

3. Experiències de relleu cooperatiu

Propers esdeveniments