Situació de les persones estrangeres a Espanya – Impactes del COVID19

Acció programada amb l´Associació Kudwa, continuació del procéss formatiu amb persones sota protecció internacional per a la cerca de feina i desenvolupament d´iniciatives economiques dins els principis de l´ESS.

Acció amb traducció simultánea a l´árab.

Será una sessió per resoldre dubtes en quan a la situació en relació a permís de treball i residència de persones migrants i les consequenciès i modificacions deguts al COVID19

Podeu enviar els dubtes a resoldre al correu: migracions@bcn.coop.

Enllaç per a seguir la sessió: https://zoom.us/j/99869427772

 

Propers esdeveniments