Hi ha diferents recursos de finançament disponibles per als projectes cooperatius. Des de Coòpolis, facilitem l’accés a través de la col·laboració amb diferents entitats.

SUBVENCIONS, AJUTS I PREMIS

Ajuts

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social

Ajuts en forma de garantia a les empreses de l’economia social per a inversions en immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic per al 2020-2022.

Termini: del 9 de juny del 2020 al 31 de desembre de 2022.

 

Subvencions

AMB

 

Convocatòria 2020 d’ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS) 

Els terminis estan suspesos, des de l’estat d’Alarma fins el seu aixecament, i un cop es reactivi hi haurà dues setmanes per a sol·licitar-la.

Ajuntament de Barcelona

En els següents enllaços trobareu tota la informació necessària d’ambdues convocatòries:

 

Enfortim l’Economia Social i Solidària

Termini: fins el 2 de juliol de 2020

 

Impulsem el que fas

Termini: fins el 2 de juliol de 2020

Coop57

cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat. Compta amb les següents línies de finançament:

 • Préstecs d’inversió
 • Finançament de circulant
 • Avançament de subvencions
 • Endossament de factures
 • Préstecs d’intercooperació

Fiare

és un banc cooperatiu que vol ser una eina al servei de la transformació social mitjançant el finançament de projectes de l’economia social i solidària i la promoció d’una cultura de la intermediació financera, sota els principis de la transparència, la participació, la democràcia i el crèdit com a dret. Financen projectes cooperatius que son sotmesos a una prèvia avaluació econòmica, social i ambiental. Els diferents sectors susceptibles de ser finançats són:

 • Sistema de benestar social
 • Eficiència energètica i energies renovables
 • Medi ambient
 • Agricultura de proximitat
 • Cooperació internacional
 • Animació sociocultural
 • Comerç just