Des de Coòpolis hem constatat que a Catalunya hi ha poques experiències d’ESS liderades per persones migrades o amb presència important de persones amb origen divers en les seves organitzacions.

No obstant això, l’ESS ha estat en els últims anys una eina real de dignificació de les condicions de vida, sobretot d’alguns col·lectius de persones migrades amb dificultats socioeconòmiques rellevants. Per això creiem que és un bon moment per establir un diàleg i recollir el que s’ha fet, conèixer com han estat aquestes experiències, quines dificultats s’han trobat en el camí, quines són també les oportunitats que l’ESS ha aportat per les seves vides i projectes i fomentar la creació de cooperatives dintre d’aquest col·lectiu; així com plantejar la necessitat que des de l’ESS es proposin alternatives de vinculació de població migrada, d’impulsar en les mateixes la creació d’iniciatives productives, i d’aquesta manera construir ponts d’ajuda mútua.

L’any 2016 la població estrangera vivint a Catalunya era de 1.023.398 persones (13,60%), referint-nos només als extracomunitaris, provinents del continent africà representen el 28,17%, d’Amèrica del Sud el 17,32% i Àsia el 14,22% constatant que han estat aquests grups poblacionals que han patit més els efectes de la crisi econòmica, implicant per a les persones migrades, grans dificultats per viure dignament, independentment del seu nivell de formació o de les seves aspiracions personals. A més a més, les trabes i el laberint burocràtic quotidià per poder regularitzar la situació de permanència al país (accés a permisos de residència o la nacionalitat, o aconseguir les equivalències i homologació de títols d’estudis cursats, entre d’altres), relega les persones migrades als segments del mercat laboral més precaritzat i amb menor reconeixement social (hostaleria, serveis, neteja, cura a persones), i és aprofitada per abaratir els costos laborals i consolidar relacions socials basades en la competència.

Per aquests motius, l’eix d’economia cooperativa i migracions que té com objectiu fomentar la creació de cooperatives i d’ocupació dins del col·lectiu de persones migrades per tal de resoldre les seves necessites mitjançant fórmules econòmiques col·lectives i amb una mirada que destaqui l’agència de les persones migrades, lluny d’accions assistencialistes, a partir de:

– Promoure els principis de l’economia social i solidària i el cooperativisme entre el col·lectiu de persones migrades i les seves organitzacions socials.

– Fomentar la creació de cooperatives de persones migrades com forma col·lectiva de resolució de necessitats econòmiques, laborals, socials i culturals.

– Afavorir la perspectiva i pràctiques interculturals dins d’entitats locals del teixit social i solidari, especialment aquelles amb poca diversitat d’origen dins de les seves organitzacions.

– Contribuir a la regularització de persones migrades en situació irregular generant ofertes de treball per compte aliena /pròpia i contribuir a l’obtenció d’autoritzacions de treball per part de persones estrangeres que disposen de residència sense permís de treball des de l’ESS

 

Formen part del cercle de migracions i economia cooperativa: