Coronavirus Makers

QUINA NECESSITAT S’HA DETECTAT?

La manca de protecció sanitària per a professionals sanitaris, així com eines claus per a vetllar per la salut de la població afectada i ingressada per covid19, com són els respiradors, han estat des de l’inici de la pandèmia una preocupació per a fer front a la situació de congestió que ha viscut la sanitat pública.

EN QUÈ CONSISTEIX LA INICIATIVA?

Aproximadament unes 20000 persones expertes de tecnologies lliures, científics, enginyers, investigradors…porten setmanes de treball en un procés col·laboratiu obert amb l’interès i la necessitat d’ajudar per posar en marxa un pla de contenció de primera fila, aportant material contra la pandèmia: respiradors per a UCIs, viseres, mascaretes, electrovàlvules, entre altres materials sanitaris d’emergència.

Posen a disposició les impresores 3D per a fer-ho, però no només; més enllà de la producció de material sanitari, hi ha persones que s’ocupen de contactar amb els col·lectius que els cal el material, de realitzar tasques logístiques o de recolzament tècnic.

El grup només accepta aportacions en termes materials, a partir de comprar filament orgànic i biodegradable, procedent del blat de moro, per a fabricar el material amb les impresores 3D.

QUI L’IMPULSA?

Coronavirusmakers, una xarxa de persones expertes en tecnologies obertes i gratuïtes open source del món que es va constituir el març del 2020 per persones voluntàries amb l’objectiu de crear material d’ajuda per emergències.

COM RESOLT LA INICIATIVA A LA NECESSITAT DETECTADA?

A partir de la fabricació d’aquest material des d’un model d’economia comunitària, Coronamakers està abastint de material sanitari d’emmergència a personal sanitari, tant pel que fa a la seva protecció (viseres, mascaretes…) com per a eines necessàries per al tractament de les persones ingressades (respiradors, electrovàlvules…).

La xarxa de col·laboradores comparteixen els dissenys dels objectes fabricats perquè qualsevol persona pugui veure-ho i millorar-ho i anar fent extensiva la fabricació d’aquest material tot millorant-ne la qualitat.